NANO TEKNOLOJİ

Nano Teknoloji ve Nano Gümüş Nedir?

Nano teknoloji, çok küçük maddelerin teknolojisidir. 1 nanometre, metrenin milyarda biri, diğer bir deyişle, 1 milimetrenin milyonda biri kadardır. Bir hidrojen atomunun çapının 10 katına eşittir.

Bir saç teli ~ 100.000 nanometre

Bakteri ~ 1.000 nanometre

Virüs ~ 100 nanometre

DNA ~ 2,5 nanometre

H atomu ~ 0,1 nanometre

Boyut olarak, 10-100 nanometre aralığında olan ürünler “nano teknolojik ürün” diye sınıflandırılır. Nano Gümüş, 10-100 nanometre boyutunda olan metalik gümüş tanecikleridir. Yüksek teknoloji içeren “nano teknolojik süreç” ile elde edilir.

Btm NanoClearAG, gümüşün saf deionize sudaki süspansiyonudur. Genelde 10nm den 1 mikrona kadar olan çaptaki partiküller biyosentez ile 2nm den daha küçük bir boyuta indirgendiğinden “nano süspansiyonumuz” daha kalıcı ve sabit bir formdadır.