KROMOZOM TESTİ

Firmamızca, sosyal sorumluluğumuz gereği, BTMNanoClearAG nin uzun süreli kullanımında (profesyonel 5 yıl) insan kromozonlarında kırık yapıp yapmadığı hakkında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim

Dalı Genetik Birimi’nde yapılan testlerde olumlu rapor çıkmıştır.

Bu rapor bir çok üründe bulunmayan kalite belgelerimizden biridir.